Vkladanie nových návrhov do zoznamov renomovanosti do 15.1.2022

12/01/2022

Formuláre na vkladanie nových návrhov do zoznamov renomovanosti sú aktívne od otvorenia evidencie do 15. 1. 2022. Následne sú predmetom posúdenia OHO prevádzkovateľa registra, po stanovenom termíne už nie je možné zadávať nové návrhy. V opodstatnenom prípade budú zaradené do ročnej aktualizácie zoznamov renomovanosti pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti VŠ.

Je nevyhnutne, aby sa pri predkladaní nových návrhoch na zaradenie do zoznamu renomovanosti postupovalo podľa metodiky CREUČ 2021 -  spoločných pravidiel a manuálu. V opačnom prípade nebudú nové návrhy predložené na posúdenie OHO prevádzkovateľa registra.

Aktualizovaný zoznam renomovaných podujatí a inštitúcií, ako aj tabuľka vyhodnotenia nových návrhov do zoznamov posúdených OHO, budú zverejnené na portáli CREPČ/CREUČ na adrese: http://crepc.sk/ v ponuke Pokyny CREUČ.