Vianočné želanie


Archives


20/12/2019

Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2019 a želáme Vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka 2020!
Kolektív pracovníkov Odboru pre hodnotenie vedy