Veselé vianoce a štastný nový rok 2016!


Archives


18/12/2015

V mene kolektívu Odboru pre hodnotenie vedy Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu vašich blízkych a štastný nový rok 2016, plný zdravia, šťastia, pohody a radosti :)

PS: najbližší export dát - januárový očakávame 28.1.2016.