Výzva na zasielanie návrhov k novelizácii Vyhlášky č. 456/2012 o CREPČ,CREUČ


Archives


19/01/2015

Vzhľadom na pripravovanú novelizáciu Vyhlášky č. 456/2012 o CREPČ, CREUČ si Vás dovoľujeme požiadať o vaše konkrétne návrhy, pripomienky, námety k novelizácii. Vaše návrhy nám posielajte najneskôr do 28.2.2015 nasledovne:

- návrhy týkajúce sa CREPČ zasielajte na emailovú adresu: marta.duskova@cvtisr.sk

- návrhy týkajúce sa CREUČ zasielajte na emailovä adresu: creuc@cvtisr.sk