Výstupy prvého exportu dát - CREPČ 2014

05/09/2014

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy prvého exportu dát do CREPČ vo vykazovacom období 2014:
- databázy - WoS/Scopus, CCC
- menný výstup - všetky záznamy vykazovacieho obdobia 2014
- podobné rok vykazovania všetky - všetky podobné záznamy vrámci VŠ a medzi VŠ za všetky vykazovacie obdobia spolu
Prosíme Vás o kontrolu záznamov Vašej VŠ zobrazených vo výstupoch, ako aj o opravy a doplnenia chýbajúcich povinných údajov. Opravené a skontrolované záznamy môžete označiť príznakom - skontrolovaný. Zmeny v záznamoch minulých vykazovacích období (2013 a nižšie) je potrebné nahlásiť príslušnej pracovníčke CVTI SR na opravu v CREPČ. Zároveň Vás prosíme o upload podkladov k publikáciám skupiny A1 - vykazovacie obdobie 2014. Najbližší export dát CREPČ očakávame 25.9.2014.