Výstupy januárového exportu - CREPČ 2014


Archives


04/02/2015

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy januárového exportu dát do CREPČ vo vykazovacom období 2014:

V menných výstupoch sa tentokrát nachádzajú záznamy vo všetkých kategóriách kvôli prehľadu Vašej publikačnej činnosti. Prosíme Vás o kontrolu výstupov za Vašu VŠ, ako aj o doplnenie a úpravu záznamov s chybovými hláškami najmä v sledovaných kategóriách A1, A2, B, C a D. Všetky opravy starších dát (2007-2013) prosím nahláste na opravu do CVTI SR pracovníčke, ktorá vedie agendu Vašej VŠ. Zároveň Vás prosíme o priebežné dodávanie podkladov k publikáciám skupiny A1 prostredníctvom funkcie Upload súborov priamo na portáli CREPČ/CREUČ.