Výstupy druhého exportu dát - CREPČ 2014


Archives


14/10/2014

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy septembrového exportu dát do CREPČ vo vykazovacom období 2014:

  • databázy – WOS/SCOPUS, CCC
  • menný výstup – všetky záznamy vykazovacieho obdobia 2014
  • podobné podľa zdrojového – rôzne kategórie v rámci jedného zdrojového dokumentu medzi VŠ za všetky vykazovacie obdobia
  • podobné rok vykazovania 2014 – všetky podobné záznamy v rámci VŠ a medzi VŠ za vykazovacie obdobie 2014

Výstup podobné rok vykazovania všetky bude vystavený až po októbrovom exporte.

Vo výstupoch boli doplnené kódy pracoviska autorov, dátumy vygenerovania výstupov a tiež zoznam chybových hlášok vyskytujúcich sa v súboroch.

Prosíme Vás o kontrolu záznamov Vašej VŠ zobrazených vo výstupoch, ako aj o opravy a doplnenia chýbajúcich povinných údajov. Opravené a skontrolované záznamy môžete označiť príznakom – skontrolovaný.

Zároveň Vás prosíme o upload podkladov k publikáciám skupiny A1 – vykazovacie obdobie 2014.

Najbližší export do CREPČ očakávame 30.10.2014.