Výstupy CREPČ 2017 (prvý export – jún)


Archives


06/07/2017

V časti Výstupy CREPČ nájdete výstupy prvého exportu dát CREPČ 2017:

Prosíme Vás o kontrolu záznamov, opravy a doplnenia, ako aj o  dodávanie podkladov k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) prostredníctvom uploadu na portáli CREPČ/CREUČ.