Výstupy CREPČ 2016 - opravný export


Archives


04/07/2017

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy opravného exportu dát:

Záznamy, ktoré je potrebné opraviť, nahláste, prosím, príslušnému pracovníkovi do CVTI SR, ktorý vedie agendu Vašej VŠ v CREPČ. Opravené dávky prešli validačnou kontrolou. V prípade, že boli v porovnaní s pôvodne exportovanou dávkou zistené nové záznamy, budú z CREPČ vymazané.