Výstupy CREPČ 2014 - opravný export


Archives


01/07/2015

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy opravného exportu dát:

Záznamy, ktoré je potrebné opraviť, nahláste, prosím, príslušnej pracovníčke do CVTI SR, ktorá vedie agendu Vašej VŠ v CREPČ.