Uzávierka evidencie v CREUČ, vykazovacie obdobie 2013 - 31.1.2014 o 24.00

27/01/2014

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že 31.1.2014 o 24:00 hod. sa skončí možnosť zaevidovať umelecké výkony za vykazovacie obdobie 2013 v Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) ako aj možnosť všetkých úprav v registrovaných záznamoch priamo v databáze CREUČ. Po tomto termíne od 1. 2. do 7. 2. 2014 (do 24:00 hod.) budú mať obmedzený prístup do CREUČ výlučne pracovníci akademických knižníc a poverené osoby z dôvodu kontroly zaevidovaných záznamov za konkrétnu vysokú školu. V uvedenom termíne budú môcť vykonávať len návrhy na vymazávanie a opravy záznamov (viď Metodický pokyn CREUČ pre rok 2013). Do 28. februára 2014 (do 24:00 hod.) bude možné posielať podpornú dokumentáciu k zaevidovaným záznamom v digitálnom úložisku CVTI SR, tzv. „oblaku“.