Uzávierka evidencie v CREUČ, vykazovacie obdobie 2015 - 31.1.2016 o 24.00 hod.

27/01/2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že  v zmysle  zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 455/2012 Z. z. sa  dňa 31.1.2016 o 24:00 hod. ukončí možnosť zaevidovať umelecké výkony za vykazovacie obdobie 2015 v Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ).

Po tomto termíne už nebude možné vkladať žiadne nové záznamy ani zaevidované záznamy kompletne po obsahovej stránke prepisovať. Bude možné len opravovať, upravovať, pripájať podklady, prípadne vymazať duplicitné alebo nesprávne už zaevidované záznamy za vykazovacie obdobie 2015, ktoré zaevidovala vysoká škola do registra.

Zároveň pripomíname, že návrhy na zaradenie do zoznamov renomovanosti podujatí a inštitúcií možno zadávať takisto do 31.1.2016 do 24:00 hod. Tabuľky Návrhy podujatí pre renomovanosť a Návrhy inštitúcií pre renomovanosť sa nachádzajú v záhlaví evidenčných formulárov v administrátorskom prostredí. Podrobnejšie v aktualite zo dňa 6. 10. 2015.

Do tohto termínu je potrebné skontrolovať správnosť zvoleného formulára v jednotlivých druhoch umeleckej činnosti týkajúce sa diela, podujatia, autorského výstupu a interpretačného výkonu v zmysle metodických pokynov 2015 čl. 8, str. 9-10.

Následne bude zverejnený podrobný Harmonogram kontrol zaevidovaných výstupov, opráv a pripájania chýbajúcich podkladov a kontrol odbornými garantmi po ukončení evidencie vykazovacieho obdobia 2015.