Upravené Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013


Archives


12/06/2013

V sekcii Pokyny nájdete upravené Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREPČ. Súčasťou metodických pokynov sú Prílohy 1, 2 a 3. V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Ľudmilu Hrčkovú - ludmila.hrckova@cvtisr.sk, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.