Úprava kódovníkov pracovísk VŠ pre výpočet štátnej dotácie MŠVVaŠ SR


Archives


29/01/2014

Vzhľadom na zistený nesúlad medzi kódovnikmi fakúlt a katedier a obsahom dodavaných dát do CREPČ je nevyhnutné, aby si každá VŠ najneskôr do 31.1.2014 skontrolovala kódovniky v CREPČ. Kontrolu a úpravu môžete vykonať po prihlasení do privátnej sekcie vašej VŠ v záložke Úprava organizačnej štruktúry.Kódovník pre FAKULTY musí byť nastavený tak,  aby KÓD FAKULTY zodpovedal tým hodnotám, ktoré sú dodávané:

  a) v XML CREPC v elemente: kolekcia_data / data_zaznam / zaznam_pracoviska / pracoviska_pracovisko / pracovisko_fakulta

  b) v UNIMARC CREPC databáze prechadzaju do pola 985$f

Kódovník pre KATEDRY musí byť nastavený tak,  aby KÓD KATEDRY zodpovedal tým hodnotám, ktoré sú dodávané:

  a) v XML CREPC v elemente:kolekcia_data / data_zaznam / zaznam_autori / autori_osoba / osoba_pracovisko

  b) v UNIMARC CREPC databáze prechádzajú do pola 7xx$p

Kódovníky musia obsahovat všetky kódy, teda aj STARÉ, ktoré sú na strane KIS už nepoužívané, ale nachádzajú sa v datách, ktoré boli exportované do CREPČ v minulosti.V hodnote kódu je potrebné túto skutočnosť vyznačiť - napríklad: KÓD=názov kódu (platný do roku 2011).Správnosť vašich kódovníkov pracovísk je NEVYHNUTNÁ pre vygenerovanie štatistík vykazovacieho obdobia 2012 na úroveň pracoviska podľa % podielov pre výpočet štátnej dotácie MŠVVaŠ SR. Pre dáta roku vykazovania 2013 sa na tieto kódovníky viažu ďalšie kontroly a taktiež vygenerovanie štatistík pre výpočet štátnej dotácie jednotlivým VŠ na úroveň pracoviska podľa % podielu na publikácii.