Úprava inštitúcií pred importom záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2


Archives


03/05/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme vám pripomenuli blížiaci sa termín 7.5.2021, do kedy je potrebné upraviť inštitúcie v CREPČ 2 kvôli importu záznamov z CREPČ 1.

Manuály sú dostupné na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny na http://cms.crepc.sk/import-zaznamov-z-crepc-1-do-crepc-2-manualy.aspx. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.