Upozornenie - rok vydania vo vykazovacom období 2013


Archives


13/02/2014

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle Metodických pokynov CREPČ 2013 je možné vo vykazovacom období 2013 evidovať len publikácie s rokom vydania 2012 a 2013. Nie je možné evidovať publikácie s rokom vydania 2014, resp. staršie roky vydania - 2011, 2010 a pod. Zároveň Vás prosíme o kontrolu správnosti zápisu roku vydania v záznamoch Vašej VŠ a kontrolu správnosti exportu roku vydania do CREPČ 2013. Rok vydania je v zmysle CREPČ-XML schémy samostatne vyčlenený údaj.