Ukončenie vykazovacieho obdobia CREUČ 2013 zo strany vysokých škôl

13/02/2014

Dňa 12.2.2014 o 20:00 hod. bol CREUČ 2013 uzatvorený aj pre potvrdzovanie všetkých záznamov a návrhov na úpravy akademickými knižnicami. Do 28.2.2014 je potrebné zaslať k všetkým záznamom relevantné podklady v elektronickej forme jednoznačne identifikujúce autora, podujatie, dielo, inštitúcie, v ktorých sa podujatie uskutočnilo alebo sa diela v nich nachádzajú a tiež dátumy realizovania výkonov.  Do verifikačného procesu budú zaradené len  takéto záznamy. Podklady do tzv. „Oblaku“ treba zaslať k záznamom, ktoré vysoké školy uznali za dostatočné na ich registráciu v CREUČ 2013. Keďže každá VŠ má na úložisku CVTI SR určenú kapacitu 1GB, žiadame Vás, aby ste pripájali nasnímanú dokumentáciu v čo najmenšej veľkosti.  (Na to použite voľne dostupné nástroje na úpravu fotodokumentácie, napr. program Irfanview). Podklady treba upraviť tak, aby boli dobre čitateľné a zobrazené v horizontálnej polohe.