Ukončenie vykazovacieho obdobia CREPČ a upload podkladov


Archives


13/04/2015

V zmysle metodických pokynov CREPČ 2014 a uzatvorenia vykazovovacieho obdobia 2014 Vás žiadame o upload podkladov k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) najneskôr do 30.4.2015 prostredníctvom funkcie upload na portáli CREPČ/CREUČ. Výstupy posledného exportu budú dostupné začiatkom budúceho týždňa, o čom Vás budeme informovať prostredníctvom aktuality, rovnako aj o harmonograme kontrol a opráv záznamov CREPČ 2014..