Ukončenie vykazovacieho obdobia CREPČ 2013 a posledný export


Archives


25/03/2014

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31.3.2014 sa končí vykazovacie obdobie CREPČ 2013. V období od 31.3.2014 do 7.4.2014 prosíme venujte pozornosť kontrole Vami evidovaných výstupov za vykazovacie obdobie 2013, pripájaniu podkladov k publikáciám skupiny A1, ako aj opravám záznamov, ktoré sú zobrazené vo výstupoch CREPČ za mesiac február. Posledný export vykazovacieho obdobia 2013 bude 7.4.2014 do 20.00 hod.