Ukončenie vykazovacieho obdobia 2019

05/02/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle platnej legislatívy bolo vykazovacie obdobie 2019 ukončené 31.1.2020. Záznamy, ktoré spĺňali podmienky vykazovania publikačnej činnosti, boli označené Časovou uzávierkou 2019.

Takto označené záznamy je možné vyhľadávať prostredníctvom kritéria Časová uzávierka v rozšírenom vyhľadávaní záznamov. Štatistika a výstupy záznamov označených Časovou uzávierkou 2019 sú dostupné priamo v prostredí CREPČ 2 prostredníctvom ozubeného kolieska na hlavnej lište a možnosti Výstupy - Výstupy časovej uzávierky. Pre potreby vysokých škôl je možné generovať ďalšie výstupy a štatistiky na základe Časovej uzávierky 2019.

Oprava záznamov označených časovou uzávierkou je naďalej možná, kým záznamy nie sú v stave Verifikovaný. Ak je potrebné záznam vymazať kvôli použitému nesprávnemu formuláru, je potrebné zaslať ID nového záznamu pridelenému pracovníkovi OHPČ a starý záznam vymazať. Ak nie je potrebná zmena formulára, ale len bežná oprava záznamu, nie je povolené záznam vymazať a založiť alebo naimportovať s novým ID, pretože nebude zaradený v správnom vykazovacom období.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte zodpovedných pracovníkov OHPČ – CVTI SR.