Ukončenie vykazovacieho obdobia 2012 a posledný export dát do CREPČ


Archives


20/03/2013

Vykazovacie obdobie CREPČ 2012 trvá od 1.4.2012 do 31.3.2013. Publikácie vykazovacieho obdobia 2012 je možné zaevidovať v lokálnom systéme pre EPC najneskôr do 31.3.2013. Posledný export dát vykazovacieho obdobia 2012 je 4.4.2013 do 24:00 hod. Exportnú dávku je potrebné si pred odoslaním dôsledne skontrolovať v spolupráci s vaším dodávateľom KIS pre EPC. Po tomto termíne už nebude možné exportovať do CREPČ dáta vykazovacieho obdobia 2012. Exportnú dávku je možné odoslať do CREPČ aj pred termínom 4.4.2013, ak Vám termín 4.4.2013 nevyhovuje.

Do 30.4.2013 musia byť do CVTI SR doručené všetky podklady k publikáciám skupiny A1 (prostredníctvom uploadu, naviazania liniek k záznamom v exportnej dávke alebo poštou). Podklady doručené po 30.4.2013 nebudú akceptované a záznamy vysokej školy bez dodaných podkladov budú z CREPČ vymazané.