Ukončenie vykazovacieho obdobia 2018


Archives


02/04/2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle platnej legislatívy bolo vykazovacie obdobie 2018 ukončené 31.3.2019. Záznamy, ktoré spĺňali podmienky vykazovania publikačnej činnosti, boli označené časovou uzávierkou.

Záznamy označené časovou uzávierkou je možné vyhľadávať prostredníctvom kritéria Časová uzávierka v rozšírenom vyhľadávaní záznamov alebo prostredníctvom možnosti Výstupy a Štatistiky. Štatistiku a výstupy záznamov za vykazovacie obdobie 2018 označených časovou uzávierkou budú oficiálne zverejnené, o čom Vás budeme informovať prostredníctvom aktuality.

Oprava záznamov označených časovou uzávierkou je naďalej možná, kým záznamy nie sú v stave Verifikovaný. Vysoké školy, ktoré záznamy do CREPČ 2 importujú z KIS, zároveň upozorňujeme, že upravovať treba existujúce záznamy označené časovou uzávierkou. Neodporúčame záznamy mazať a nahrádzať novo importovanými, nakoľko nebudú označené v tejto časovej uzávierke a teda ani zaradené v štatistikách a výstupoch za vykazovacie obdobie 2018.

V prípade otázok prosím kontaktujte zodpovedných pracovníkov OHPČ – CVTI SR.