Ukončenie vykazovacieho obdobia CREUČ 2014 zo strany vysokých škôl

17/04/2015

Dňa 15.4.2015 o 16:00 hod. bol uzatvorený prístup poverených osôb z Akademických knižníc prispievajúcich VŠ do CREUČ pre evidenciu, dodatočnú evidenciu aj akékoľvek úpravy už zaevidovaných výstupov umeleckej činnosti pre vykazovacie obdobie 2013 a 2014. Do verifikačného procesu budú zaradené len záznamy zaevidované v súlade s platnou legislatívou a Metodickými pokynmi pre dané vykazovacie obdobie. Záznamy musia obsahovať relevantné podklady v elektronickej forme jednoznačne identifikujúce autora, podujatie, dielo, inštitúcie, v ktorých sa podujatie uskutočnilo alebo sa diela v nich nachádzajú, a tiež dátumy realizovania výkonov. O zverejnení štatistických výstupov CREUČ – vykazovacie obdobie 2014 Vás budeme včas informovať.