Stretnutie CREPČ 2 - 27.3.2018 - videozáznam, prezentácie, tabuľky


Archives


06/04/2018

V časti Podujatia nájdete videozáznam a prezentácie z pracovného stretnutia CREPČ 2, ktoré sa konalo 27.3.2018 v CVTI SR:

Ako bolo na stretnutí dohodnuté, pripravili sme pre vás zdieľané tabuľky pre notifikácie a rozhrania CREPČ 2, nájdete ich v časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2018. Prosíme Vás, aby ste do nich vpísali požadované údaje do 13.4.2018:

Zároveň Vám pripomíname, že pripomienky a návrhy k novelizácii Vyhlášky č. 456/2012 za časť CREPČ môžete vpisovať do tabuľky najneskôr do 10.4.2018, tabuľka je taktiež k dispozícii v časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2018: