Štatistika a výstupy - vykazovacie obdobie 2018 a aktualizované Metodické poknyny 2019


Archives


29/04/2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že v CREPČ 2 je zverejnená štatistika a výstupy za vykazovacie obdobie 2018 nazvané Časová uzávierka 2018.

Štatistika aj výstupy sú dostupné cez ikonu ozubené koleso, možnosť Výstupy a zvolený Typ a spôsob radenia výstupu Výstup časovej uzávierky. Podľa Časovej uzávierky 2018 je taktiež možné vyhľadávať záznamy v rozšírenom hľadaní prostredníctvom kritéria Časová uzávierka.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o zverejnení aktualizovaných Metodických pokynov 2019 na Portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2019. Nové časti sú v metodických pokynoch zvýraznené žltou farbou.