Štatistika a výstupy Časovej uzávierky 2022 - 1


Archives


22/03/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať, že štatistika a výstupy Časovej uzávierky 2022 - 1 sú  dostupné priamo v prostredí CREPČ 2. Zobraziť ich je možné prostredníctvom ozubeného kolieska na hlavnej lište a možnosti Výstupy - Výstup časovej uzávierky v priečinku ČU 2022 - 1.

Na základe Časovej uzávierky 2022 - 1 je možné vyhľadávať záznamy a generovať ďalšie výstupy a štatistiky podľa potrieb vysokých škôl. Výstupy je možné generovať najmä prostredníctvom ozubeného kolieska na hlavnej lište a možnosti Výstupy - Výstup biblio. Štatistiky prostredníctvom ozubeného kolieska na hlavnej lište a možnosti Štatistiky. Ďalšie možnosti generovania výstupov a štatistík sú dostupné prostredníctvom možnosti Zobraziť výstup publikačnej činnosti v zozname alebo detaile entít Osoba a Inštitúcia.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte zodpovedných pracovníkov OHPČ – CVTI SR.