Štatistika a výstupy Časovej uzávierky 2021


Archives


11/02/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať, že štatistika a výstupy Časovej uzávierky 2021 sú dogenerované a dostupné priamo v prostredí CREPČ 2 prostredníctvom ozubeného kolieska na hlavnej lište a možnosti Výstupy - Výstupy časovej uzávierky v priečinku ČU 2021.

Na základe Časovej uzávierky 2021 je možné vyhľadávať záznamy a generovať ďalšie štatistiky a výstupy podľa potrieb vysokých škôl prostredníctvom ozubeného kolieska na hlavnej lište a možnosti Výstupy - Výstup biblio alebo možnosti Štatistiky a zo zoznamu alebo detailu entít Osoba a Inštitúcia prostredníctvom možnosti Zobraziť výstup publikačnej činnosti.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte zodpovedných pracovníkov OHPČ – CVTI SR.