Správny zápis názvových údajov a podujatí


Archives


01/04/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na správny zápis názvových údajov konferenčných zborníkov a podujatí.
Názvové údaje konferenčného zborníka sa zapisujú tak, ako sú uvedené na titulnom liste. V prípade zámeny hlavného názvu za podnázov alebo skrátený názov vznikajú duplicitné záznamy, ktoré nie je možné odhaliť automatizovanými kontrolami na duplicity. Zároveň je potrebné pri vytváraní nových podujatí rozlišovať názov konferenčného zborníka a názov samotného podujatia. Konferenčné údaje, ktoré nie sú súčasťou názvových údajov zborníka, sa zapisujú len do podujatia. Ak nie je v publikácii uvedený úplný názov podujatia, zapisuje sa oficiálny názov podujatia, najčastejšie z pozvánky alebo z iných podkladov. Nie je povolené vytváranie názvov podujatí, ktoré sú zároveň názvami zborníkov, ako napríklad „Proceedings... a podobne. Viac informácií ohľadom vytvárania podujatí je uvedených v metodických pokynoch CREPČ 2.
V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.