Správny zápis DOI a ID z databáz CCC, WOS CC a Scopus


Archives


02/03/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme vás upozornili na správny zápis DOI a overovanie záznamov v externých databázach.

DOI sa zapisuje výhradne do poľa DOI v tvare bez https://doi.org/. V opačnom prípade nie je možné použiť DOI pre overenie záznamu v externých databázach Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus. Pri zápise DOI je potrebné rozlišovať DOI zdrojového dokumentu od DOI konkrétneho príspevku alebo článku a zapisovať ich do správnych záznamov. Nie je povolené DOI zborníka zapísať do záznamu príspevku, alebo DOI príspevku zapísať do záznamu zborníka. Vzhľadom na to, že sa DOI prideľuje len elektronickým dokumentom, je potrebné pre záznam s DOI vždy zvoliť nosič online a všeobecné označenie typu dokumentu elektronický dokument. Ak dokument vyšiel aj v printovej verzii, uvádza sa nosič a všeobecné označenie typu dokumentu aj pre túto verziu.

Pri overovaní záznamov v externých databázach je potrebné previazať ID zo všetkých externých databáz, v ktorých je dokument indexovaný. Pre záznam s kategóriou napr. ADC nie je dostatočné previazať ID len z externej databázy Current Contents Connect, ak je dostupné aj ID z externých databáz Web of Science Core Collection a Scopus. Previazanie všetkých dostupných ID je povinné pre vykazované záznamy a aj pre ohlasy.

V prípade otázok prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.