Správne pomenovane výstupov a štatistík


Archives


09/03/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme vás upozornili na správne pomenovanie výstupov a štatistík.

Výstupy a štatistiky generované systémom CREPČ s preddefinovaným názvom, prosím, premenujte vždy nanovo a to výstižným a krátkym názvom. Nepoužívajte dlhé názvy, pretože sa daný výstup alebo štatistika nemusí úspešne vygenerovať. Zároveň dlhé názvy znemožňujú rýchlu identifikáciu výstupov a štatistík pri zasielaní ostatným používateľom. Krátke názvy používajte, prosím, pre všetky typy výstupov a štatistík, dostupné prostredníctvom ozubeného kolieska alebo entity Osoba a Inštitúcia.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať pracovníkov OHPČ.