Slovenská zdravotnícka univerzita

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Limbova 12, Bratislava, 833 03 www.szu.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Zuzana Onderová, riaditeľka knižnice 02 / 59 370 674

zuzana.onderova@szu.sk

Mgr. Zuzana Onderová, garant EPC 02 / 59 370 674

zuzana.onderova@szu.sk

Mgr. Zuzana Onderová, spracovateľka EPC 02 / 59 370 674

zuzana.onderova@szu.sk

Mgr. Klára Ožvátová, spracovateľka EPC 02 / 59 370 676

klara.ozvatova@szu.sk

Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Klára Ožvátová 02 / 59 370 676 klara.ozvatova@szu.sk