Slovenská zdravotnícka univerzita

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Limbova 12, Bratislava, 833 03 www.szu.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Miroslava Grožajová, riaditeľka knižnice 0947 924 175 miroslava.grozajova@szu.sk
Mgr. Petra Klokočníková, spracovateľka EPC 0947 924 178 petra.klokocnikova@szu.sk
Kristína Gavurníková, spracovateľka EPC 0947 924 177 kristina.gavurnikova@szu.sk
Mgr. Klára Ožvátová, garantka EPC 0947 924 177 klara.ozvatova@szu.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Miroslava Grožajová, riaditeľka knižnice 0947 924 175 miroslava.grozajova@szu.sk