Školenie CREUČ - 23.4.2024

21/03/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie umeleckej činnosti v systéme CREUČ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.4.2024 sa uskutoční školenie systému CREUČ pre nových spracovateľov. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s platnou legislatívou (najmä Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a s metodikou evidencie umeleckej činnosti.
Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov, prosíme, nahlásiť na emailovú adresu tomas.barean@cvtisr.sk do 12.4.2024.

Pozvánka s presnými informáciami ohľadom školenia bude zaslaná účastníkom školenia 15.4.2024.