Školenie CREUČ 2

21/04/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie umeleckej činnosti v systéme CREUČ, dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 10.5.2022, 12.5.2022, 17.5.2022 a 19.5.2022 sa uskutočnia školenie systému CREUČ 2. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s platnou legislatívou (najmä Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a s návrhom metodiky evidencie umeleckej činnosti 2022.

Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov, prosíme, nahlásiť na emailovú adresu creuc@cvtisr.sk do 29.4.2022.

Školenie bude prebiehať v priestoroch CVTI SR, pozvánka s presnými informáciami ohľadom školenia bude zaslaná účastníkom školenia prvý májový týždeň.