Školenie CREUČ 2 - 27.9.2023

06/09/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie umeleckej činnosti v systéme CREUČ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.9.2023 sa uskutoční školenie systému CREUČ 2 pre nových spracovateľov. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s platnou legislatívou (najmä Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a s metodikou evidencie umeleckej činnosti.
Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov, prosíme, nahlásiť na emailovú adresu barbora.pokojna@cvtisr.sk do 14.9.2023.

Pozvánka s presnými informáciami ohľadom školenia bude zaslaná účastníkom školenia 18.9.2023.