Školenie CREPČ - 25.4.2024


Archives


22/03/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.4.2024 sa uskutoční školenie systému CREPČ pre nových spracovateľov. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s platnou legislatívou (najmä Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a s metodikou evidencie publikačnej činnosti.
Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov, prosíme, nahlásiť na emailovú adresu tomas.barean@cvtisr.sk do 12.4.2024.

Pozvánka s presnými informáciami ohľadom školenia bude zaslaná účastníkom školenia 15.4.2024.