Školenie CREPČ 2 - 29.11.2023


Archives


06/11/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.11.2023 (streda) sa uskutoční školenie systému CREPČ 2 pre nových spracovateľov. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s platnou legislatívou (najmä Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a s metodikou evidencie publikačnej činnosti.
Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov, prosíme, nahlásiť na emailovú adresu tomas.barean@cvtisr.sk do 15.11.2023.

Pozvánka s presnými informáciami ohľadom školenia bude zaslaná účastníkom školenia 22.11.2023.