Školenie CREPČ 2 - 26.10.2022


Archives


27/09/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.10.2022 sa uskutoční školenie systému CREPČ 2 pre nových spracovateľov. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s platnou legislatívou (najmä Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a s metodikou evidencie publikačnej činnosti 2022.
Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov, prosíme, nahlásiť na emailovú adresu tomas.barean@cvtisr.sk do 7.10.2022.

Pozvánka s presnými informáciami ohľadom školenia bude zaslaná účastníkom školenia do 14.10.2022.