Školenie CREPČ 2 - 2.5.2022


Archives


20/04/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 2.5.2022 sa uskutoční školenie systému CREPČ 2 pre nových spracovateľov. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s platnou legislatívou (najmä Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a s metodikou evidencie publikačnej činnosti 2022.
Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov, prosíme, nahlásiť na emailovú adresu tomas.barean@cvtisr.sk do 26.4.2022.

Školenie bude prebiehať v priestoroch CVTI SR, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu však bude kapacita školenia obmedzená. Pozvánka s presnými informáciami ohľadom školenia bude zaslaná účastníkom školenia 28.4.2022.