Školenie CREPČ 2 - 1.3.2023


Archives


14/02/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.3.2023 sa uskutoční školenie systému CREPČ 2 pre nových spracovateľov. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s platnou legislatívou (najmä Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a s metodikou evidencie publikačnej činnosti.
Záujem o uvedené školenie pre nových spracovateľov, prosíme, nahlásiť na emailovú adresu tomas.barean@cvtisr.sk do 22.2.2023.

Pozvánka s presnými informáciami ohľadom školenia bude zaslaná účastníkom školenia do 24.2.2023.