Revidovanie záznamov CREUČ za rok 2012

08/03/2013

V súvislosti s listom, ktorý zaslalo MŠVVaŠ SR - Sekcia vysokých škôl rektorom vysokých škôl, sa pracovný seminár k jednotným pracovným postupom pre revidovanie záznamov v CREUČ za rok 2012 uskutoční 11.3.2013 o 10.00 v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Dňa 8.3.2013 bola spustená záloha dát v CREUČ a nastavenie podmienok pre sprístupnenie záznamov CREUČ za rok 2012 pre oprávnené osoby s administrátorským prístupom za jednotlivé vysoké školy. Vstup do databázy cez administrátorský prístup bude technicky možný od 11.3.2013.

Pozvánka    Program