Pripájanie sprievodnej dokumentácie k zaevidovaným výstupom CREUČ 2013

03/02/2014

Sprievodnú dokumentáciu k zaevidovaným záznamom CREUČ 2013 možno ukladať do 28. februára 2014 (do 24:00 hod.) do digitálneho úložiska CVTI SR na: https://oblak.cvtisr.sk  (Manuál na pripájanie dokumentácie do CREUČ 2013). Viac informácií o predkladanej dokumentácii nájdete v Metodických pokynoch CREUČ 2013 – časť 5. Ak pri nesprávnom ukladaní sprievodnej dokumentácie  dôjde k jej vymazaniu, obnovte dokumenty pomocou funkcie Obnoviť. Len VŠ môžu obnoviť svoje dokumenty.

Po 28.2.2014 výnimočné úpravy v súboroch vytvorených pre VŠ v elektronickom úložisku CVTI SR vykonáva na požiadanie VŠ  výhradne CVTI SR (napr.: vymazanie chybne zaregistrovanej sprievodnej dokumentácie).