Prikladanie plných textov


Archives


09/05/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, radi by sme Vás upozornili na priväzovanie povinnej dokumentácie.

Plné texty publikácií v elektronickej podobe sa povinne prikladajú do záznamov v stave Potvrdený so zvolenou kategóriou EPC V1, V2 a V3 pre všetky typy dokumentov. V prípade kategórie V1 je potrebné prikladať plné texty celej publikácie. V prípade kategórie V2 je potrebné prikladať plný text analytickej časti a relevantné strany zdrojového dokumentu (titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch, použitá literatúra a pod.). Pre kapitoly sa dokumentácia prikladá priamo do záznamu analytickej časti, pre ostatné typy dokumentov s kategóriou V2 je možné priložiť dokumentáciu do záznamu zdrojového dokumentu. V prípade kategórie V3 sa prikladá najmä plný text analytickej časti.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.