Prezentácie zo seminára CREPČ, CREUČ


Archives


26/04/2013

Prezentácie z celoslovenského seminára CREPČ, CREUČ 22. 4. 2013 nájdete v sekcii Podujatia <http://cms.crepc.sk/seminar-crepccreuc-2242013.aspx> .

Pripomienky k metodickým pokynom CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013 môžete posielať do 3. 5. 2013 na adresu: ludmila.hrckova@cvtisr.sk