Prezentácie - Porada akademických knižníc, 24.3.2021


Archives


25/03/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, v časti Podujatia nájdete prezentácie z Porady akademických knižníc zo dňa 24.3.2021, ktorá bola organizovaná Slovenskou asociáciou knižníc v spolupráci s Odborom pre hodnotenie vedy CVTI SR.