Prezentácie a videozáznam - Informačný seminár MŠVVaŠ SR k návrhu novely Vyhlášky č. 456/2012 o CREPČ,CREUČ


Archives


27/05/2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že v časti Podujatia nájdete prezentácie a videozáznam z Informačného seminára MŠVVaŠ SR k návrhu novely Vyhlášky č. 456/2012 o CREPČ, CREUČ, ktorý sa konal v CVTI SR 13.5.2019.