Predĺženie termínu kontroly výstupov CREUČ 2013 - do 12.2.2014 do 20.00 hod.

07/02/2014

Dovoľujeme si Vás informovať, že s  cieľom ukončiť kontroly na požadovanej úrovni bude termín ukončenia kontrol a potvrdzovania zaregistrovaných výstupov CREUČ – vykazovacie obdobie 2013 predĺžený  do 12.2.2014 do 20.00 hod. Pracovníci akademických  knižníc a poverené osoby môžu v tomto období zadávať návrhy na úpravu  a  vymazanie zaregistrovaných výstupov umeleckej činnosti a potvrdzovať skontrolované záznamy. Do  ďalšieho verifikačného procesu budú zaradené len záznamy potvrdené vysokou školou.