Predĺženie termínu formálnych kontrol CREPČ 2013 - do 30.6.2014


Archives


05/06/2014

Dovoľujeme si Vás informovať o predĺžení termínu formálnych kontrol CREPČ 2013 do 30.6.2014. Export opravnej dávky očakávame najneskôr 14.7.2014. Naďalej Vás prosíme o spoluprácu pri kontrole a následnej oprave Vami zaevidovaných záznamov vykazovacieho obdobia 2013. Venujte prosím pozornosť kontrole výstupov: podobne_podla_zdrojoveho/ a podobne_rok_vykazovania_2013/. V najbližších dňoch budú zverejnené aj výstupy automatizovanej kontroly záznamov v databázach CCC, WoS a SCOPUS, o čom Vás budeme informovať prostredníctvom aktuality.