Predbežná štatistika CREUČ za rok 2012

04/03/2013

Evidencia záznamov umeleckých výstupov v Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) za rok 2012 bola uzatvorená ku dňu 31.1.2013. Predbežnú štatistiku bez kontrol a verifikácie dát nájdete na www.crepc.sk v časti CREUČ - Výstupy z CREUČ. Výstupy sú dostupné po zadaní mena a hesla pre vstup do všeobecnej privátnej zóny CREPČ, CREUČ. V prípade otázok sa obráťte na: Mgr. Ľudmilu Hrčkovú, email: ludmila.hrckova@cvtisr.sk.

Po kontrolách a verifikácii dát CREUČ bude vygenerovaná nová štatistika.