Pracovné úväzky a vykazujúce pracovisko


Archives


17/07/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o povinnosti úvädzať trvanie úväzku, rozsah úväzku a pracovnú pozíciu pre všetky osoby v záznamoch za VO 2023, ktoré si evidujú publikačnú činnosť za vykazujúcu vysokú školu. Nie je povolené evidovať publikačnú činnosť autorom z vykazujúcich vysokých škôl bez toho, aby mali uvedené tieto údaje. Bez týchto údajov nie je možné generovať štatistiky a výstupy za jednotlivé vysoké školy v plnohodnotnom rozsahu.

V prípade, že autor má importované pracovisko, je možné tieto údaje úväzku doplniť aj dodatočne. Ak mal autor viacero pracovných úväzkov s rôznym rozsahom, pre každý takýto úväzok musí byť vytvorený samostatný úväzok aj v CREPČ.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.