Pracovné stretnutie CREPČ k OAI (CREPČ-XML schéma)


Archives


21/01/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC v systéme CREPČ,

vzhľadom na zvýšený počet otázok ohľadom XML schémy a importu dát z KIS do CREPČ  a expotu dát z CREPČ do KIS si dovoľujeme zvolať operatívne online technické stretnutie k uvedenej problematike. Stretnutie sa uskutoční online dňa 26.1.2022 10:00 - 11:00 hod., registrácia vopred nie je potrebná, na stretnutie sa pripojíte cez: https://video.nti.sk/join?52mmt87nevc. Toto stretnutie je určené pre dodávateľov KIS a systémových knihovníkov, resp. osoby, ktoré na VŠ zodpovedajú za import dát z KIS do CREPČ a export dát z CREPČ do KIS. Všetkým dodávateľom KIS odošleme pozvánku aj emailom. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.